Status Vašeg predmeta provjerite na ovoj listi (kombinacijom tipke Ctrl + F) u polje za pretragu upišite ima poslovnog subjekta ili broj predmeta.

               Označava da je Rješenje preuzeto