.

 

(Sarajevo, 13.09.2021.god.) - Unapređenje radnih procesa izvršnih odjeljenja sudova kroz saradnju VSTV BiH i Agencije za izvršenje Švedske

Uslijed sporog odgovora izvršene i zakonodavne vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini na potrebu sveobuhvatne reforme izvršnog postupka shodno preporukama Evropske unije, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine putem saradnje sa partnerima iz Švedske nastoji unaprijediti rad izvršnih odjeljenja sudova.

Izvršna odjeljenja sudova u BiH nemaju ujednačenu metodologiju rada, te postupaju u uslovima ograničenih materijalno finansijskih resursa. Stoga se nameće nužna potreba za unapređenjem radnih procesa i uvođenjem novih radnih metoda, što predstavlja jednu od aktivnosti koju Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine realizuje putem projekta Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH, uz finansijsku podršku Vlade Švedske i stručnu podršku eksperata Agencije za izvršenje Švedske.

IMG 7046

Trenutni načini rada i postojeći radni procesi u sudovima, bili su predmet situacione analize tokom posjeta predstavnika VSTV-a BiH i Agencije za izvršenje Švedske, općinskim sudovima u Sarajevu, Mostaru i Zenici i osnovnim sudovima u Prijedoru i Banjoj Luci. Sastancima su prisustvovali predsjednici sudova, sudije koje postupaju u izvršnim predmetima i sudski izvršitelji.

Kako su tokom sastanaka izložili predstavnici sudova, ključni problemi izvršnih referata ogledaju se u velikom broju neriješenih izvršnih predmeta komunalne prirode, nedostatku materijalnih i ljudskih resursa, nedovoljnom broju sudskih izvršitelja i neadekvatnoj obučenosti za rad te nemogućnosti pristupa informacijama o imovini dužnika u svrhu efikasnog provođenja izvršnog postupka.

Uvažavajući iznesene stavove predstavnika sudova, te izvršene analize i preporuke Evropske unije, kao primarni cilj projektnih aktivnosti je postavljeno mapiranje ključnih problema u radu izvršnih odjeljenja, te izrada i implementacija preporuka koje će doprinijeti unapređenju radnih procesa izvršnih referata u pilot sudovima i pravosuđu BiH, a za čiju će realizaciju biti odgovorni sudovi i nadležni organi izvršne vlasti.

            

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 

 

 

stecaj