.

 

(Sarajevo, 16.06.2021.god.) - Shodno višednevnim netačnim i tendencioznim objavama brojnih medija u vezi sa predmetom ovog Suda u kojem se kao oštećeni javlja novinar S.H., u cilju tačnog i pravilnog informisanja javnosti, Općinski sud u Sarajevu izdaje slijedeće Saopćenje:

Predmet broj 65 0 K 908432 21 Kpp nalazi se u fazi istrage kod Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te je ovaj Sud tokom istražne faze postupao po prijedlogu nadležnog Tužilaštva za određivanje mjere pritvora prema osumnjičenom A.H.

Sud je 31.05.2021. godine, postupajući po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 140.a, stav 1, tačke b, c, i d Zakona o krivičnom postupku FBiH, u zakonskom roku izrekao mjere zabrane prema osumnjičenom A.H., a za koje su postojali zakonom ispunjeni uslovi:

-          Mjeru zabrane posjećivanja i približavanja na razdaljinu ispod 100 m prostorijama televizijske kuće Face TV, odnosno privrednog društva  „Face“ d.o.o. Sarajevo;

-          Mjeru zabrane sastajanja sa određenim osobama, na način da se osumnjičenom zabranjuje da na bilo koji način, neposredno i posredno, komunicira i kontaktira sa oštećenim S.H. i da mu se približi na razdaljinu ispod 100m te je             osumnjičenom naloženo javljanje u Policijsku stanicu Novi Grad, Sarajevo i to jednom sedmično, svakog ponedjeljka od 07:00 do 15:00 sati.

Navedeno rješenje o izrečenim mjerama zabrane bilo je predmetom preispitivanja od strane krivičnog vijeća ovog Suda, a po žalbi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, te je žalba odbijena kao neosnovana i rješenje je potvrđeno.

Sud napominje da je osnovni uslov za određivanje pritvora zbog naročite opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a što je bio prijedlog Tužilaštva u ovom postupku, da postoje dokazi koji ukazuju da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna. S obzirom da je analizirajući dokaze Tužilaštva Sud utvrdio da se u ovom predmetu ne radi o takvoj vrsti krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine, Sud je postupajući po službenoj dužnosti, a u skladu sa članom 140.a, stav 1, tačke b, c, i d Zakona o krivičnom postupku FBiH, donio odluku o izricanju navedenih mjera. 

Radi pravilnog informisanja javnosti ističemo da Sud u konkretnom predmetu postupa u Zakonom predviđenim rokovima i na Zakonom propisan način. Netačnim izvještavanjem javnosti o predmetnom postupku vrši se neprimjeren utjecaj na neovisan rad Suda pri čemu se javnost dezinformiše i navodi na pogrešne zaključke da Sud nije postupio pravilno.

Sud poziva medije da sve informacije o radu ovog Suda provjere prije objavljivanja, uz napomenu da je transparentnost u radu jedan od naših osnovnih ciljeva, a zbog čega na sve upite novinara i građana Sud odgovara u najkraćem mogućem roku. 

            

PRESS SLUŽBA OPĆINSKOG SUDA U SARAJEVU

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 

 

 

stecaj