.

 

Admir Katica, ministar MUP-a Kantona Sarajevo i Nusret Selimović, policijski komesar, posjetili su Općinski sud u Sarajevu te je tom prilikom održan i radni sastanak sa predsjednicom suda, Janjom Jovanović. Sastanak je održan na temu saradnje MUP-a sa sarajevskim Općinskim sudom. Analizirani su i postojeći problemi u radu s posebnim akcentom na iznalaženje mogućih rješenja kojima bi se rad obje ove institucije znatno poboljšao, a pružanje usluga prema građanima pojednostavilo i ubrzalo.

U vezi sa radom Prekršajnog odjeljenja, predsjednica je informisala ministra da je ovo odjeljenje tokom 2020. godine zaprimilo čak 40% više predmeta nego 2019., a broj predmeta po sudiji trenutno iznosi 1.000. Razlog tome je i enorman broj prekršajnih naloga koji su u protekloj godini pristigli na sud, a veliki broj istih se odnosio na prekršaje nastale zbog nepoštivanja epidemioloških mjera koje su bile na snazi. Prekršajno odjeljenje je tokom prošle godine samo od MUP-a KS zaprimilo 10.318 predmeta.

Na sastanku se razgovaralo i o predmetima koji su oduzeti u pravomoćno okončanim krivičnim i prekršajnim postupcima. Radi se o predmetima poput monitora, centralnih jedinica, vaga, parfema, a  koji se već neko vrijeme čuvaju na sudu te je iste potrebno u saradnji sa MUP-om KS uništiti. Predsjednica Jovanović je zatražila od ministra da se poduzmu aktivnosti kako bi u narednom periodu MUP preuzeo oduzete predmete od suda i obavio uništenje.

Kada je riječ o oduzetim predmetima, predsjednica je pomenula i vozila koja su oduzimana u prekršajnom postupku. U jednoj od realizovanih akcija mnogo vozila je oduzeto. Sud je nedavno prodao određeni broj vozila, dok je određeni broj uništen.

Satsanak katica2

Predsjednica je obavijestila ministra da je Zk ured ovog suda u posljednjih nekoliko godina znatno opterećen predmetima i zahtjevima stranaka jer je došlo do određenih izmjena zakona, a pri tome se nije vodilo računa niti o ekonomskim niti o ljudskim resursima suda. Izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH prouzrokovale su velike gužve u Zk uredu. Naime, članom 8. Pomenutog zakona propisano je da u postupku prijavljivanja prebivališta i adrese stanovanja državljani su dužni da prilože dokaz da imaju valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuju. Kao jedan od dokaza da državljanin ima valjan osnov za prebivalište na adresi na kojoj se prijavljuje smatra se dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje; isto se dokazuje zk izvotkom koji izdaje Zk ured ovog suda. Prilikom pribavljanja dokumentacije potrebne za izdavanje lične ili vozačke dozvole, veliki broj građana svakodnevno dolazi u Zk da preuzme zk izvodak, a što trenutno predstavlja velik problem što zbog Koronavirusa, a što zbog malog broja zk referenata. S obzirom da je pomenutim Zakonom prepisano da se podaci mogu i elektronski sakupljati, potrebno je da se elektronski uvežu nadležni MUP i ovaj sud, a kako bi se građanima znatno olakšalo izdavanje ličnih dokumenata. Ukoliko bi se MUP  KS elektronski uvezao sa sudom, odnosno Zk uredom, prilikom predaje zahtjeva za izdavanje lične karte ili vozačke dozvole, MUP bi imao pristup elektronskoj zemljišnoj knjizi te tako odmah izvršio uvid u istu i dobio potrebni zk izvodak. Na taj način bi se građanima olakšalo izdavanje dokumenata i rješavanje istog na jednom mjestu, a smanjile bi se gužve u Zk uredu. Predsjednica je predložila da ministar razmotri mogućnosti elektronskog uvezivanja te da o tome obavijesti predsjednicu suda.

Sastanku su prisustvovali i sudija Jasmina Alibašić, predsjednica Prekršajnog odjeljenja, sudija Adela Bejtović te Olja Avdagić, referent za izvršenje krivičnih sankcija.

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas