.

 

Direktorica Misije USAID-a u BiH Nancy Eslick uručila je 20.08.2020. godine predsjednici suda Janji Jovanović opremu namijenjenu Općinskom sudu u Sarajevu.

USAID pruža podršku u neometanom radu institucija pravosuđa kroz donaciju opreme za prevenciju širenja zaraze od COVID-19. Putem projekta Pravosuđe protiv korupcije, USAID partnerskim institucijama u pravosuđu donira zaštitnu opremu u ukupnoj vrijednosti $20.000 za sve institucije, koja će uposlenim služiti kao prevencija širenja zaraze u svakodnevnom radu. Maske za lice, sredstva za dezinfekciju, viziri te zaštitna odijela su već uručeni sudovima i tužilaštvima u Sarajevu, Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću, te Banjaluci u 22 institucije.

Direktorica Misije USAID-a u BiH Nancy Eslick uručila je 20.08.2020. godine predsjednici suda Janji Jovanović opremu namijenjenu Općinskom sudu u Sarajevu. Osim uposlenih, svakodnevno kroz Općinski sud u Sarajevu, najveći sud u Bosni i Hercegovini,  prolazi veliki broj stranaka, te je zaštitna oprema uz preventivne mjere distance ključna za borbu protiv širenja zaraze. Povećani nivo opreza i preventivnih mjera dezinfekcije, te korištenje zaštitne opreme, će doprinijeti smanjenom riziku od širenja zaraze.

IMG 6654usaid

Moramo naglasiti da USAID, pored doniranja zaštitne opreme sudovima i tužilaštvima, pruža i podršku institucijama pravosuđa sa ciljem bržeg i efikasnijeg procesuiranja predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala, te u borbi protiv korupcije unutar samog pravosuđa.

Tokom pandemije, rad i svakodnevne aktivnosti su otežani, ali svakako najveći prioritet je zaštita na radu i spašavanje života. Do danas je američka vlada, prvenstveno putem USAID-a, osigurala preko 1,8 milijardi dolara pomoći za podršku ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku u BiH. Američka agencija za međunarodni razvoj predvodi napore američke vlade na zaustavljanju ekstremnog siromaštva uz promoviranje snažnijih demokratskih zajednica.

Za više informacija o USAID-u i projektima posjetite: www.usaid.gov

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj