.

 

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministrica pravde i uprave Mersa Kustura i njena pomoćnica za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera Irena Zima posjetili su 15.06.2020. godine Općinski sud u Sarajevu.

Predsjednica ovog suda Janja Jovanović upoznala je predstavnike Kantona sa aktuelnom situacijom i organizacijom rada u Sudu tokom pandemije, kao i sa problemima sa kojima se Sud susreće u novonastalim okolnostima.

U nastojanju da se spriječi negativan uticaj i širenje pandemije (COVID-19), predsjednica je u proteklom periodu donijela niz odluka u skladu sa odlukama nadležnih kriznih štabova, a kojima se nastojalo obezbijediti nesmetano funkcionisanje Suda i istovremeno zaštiti sve zaposlenike i građane koji ulaze u zgrade Suda. U tom smislu naglašeno je da su troškovi dezinfekcije i neophodne zaštitne opreme tokom pandemije značajno povećani, a o čemu je Sud Ministarstvu pravde i uprave KS dostavio poseban zvještaj. Inače, Sud radi u punom kapacitetu od 02. juna ove godine.   

Na sastanku se razgovaralo o primjeni Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, kao i  problemima spore procedure imenovanja sudija od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, a za koje Kanton Sarajevo iz godine u godinu osigurava neophodna sredstva. Istaknuto je da Sudu nedostaje 13 sudija i tri stručna saradnika te da će se ovakav nedostatak značajno odraziti i na efikasnost i ažurnost rada ovog Suda.

Tema sastanka su bili i komunalni predmeti. Od ukupnog broja predmeta na Općinskom sudu trenutno, više od  96 posto njih čine tzv. komunalni predmeti. Kako bi se smanjio pritisak na Sud usljed formiranja sudskih predmeta zbog neizmirenih računa za pružene komunalne usluge, dogovoreno je da će Ministarstvo pravde i uprave u saradnji sa ministarstvima komunalne privrede i infrastrukture, te prostornog uređenja i zaštite okoliša KS pokrenuti aktivnosti na unapređenju sistema.  

Premijer  Nenadić je, ovom prilikom, zahvalio predsjednici Jovanović na uspješnoj dugogodišnjoj saradnji i istakao kako je Vladin cilj i dalje dodatno unapređenje rada suda.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj