.

 

Parnično (Građansko) odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu  obavlja poslove suđenja u građansko-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom. Ovo sudsko odjeljenje prešlo je u CMS što uveliko olakšava rad i sudijama i uposlenicima parnične pisarnice.

Stranka u pisarnici može:

 • dobiti informaciju i potvrdu u vezi sa svim parničnim predmetima "P“, “PR“ i "MAL“,
 • prepisivati i pregledati predmete u kojima sudjeluje (izuzetak su zapisnici o vječanju i glasanju), isto pravo imaju i stranke koje imaju opravdan interes, a  odobrenje izdaje predsjednik suda ili predsjednik odjeljenja,
 • dobiti potvrdu da se ne vodi postupak za otkaz stana na pismeni zahtjev stranke.


Vrše se provjere o vođenju parničnog postupka u vezi:

 • nekretnina,
 • stanova,
 • naknada štete,
 • smetanja posjeda ,
 • dugovanja,
 • razvoda,
 • izdržavanja,
 • očinstva,
 • radnih sporova i dr.


Razgledanje spisa
Stranke u postupku i njihovi punomočnici mogu razgledati spise uz podnjetu molbu u pisarnici. Stranka je dužna da podnese molbu za ragledanje spisa koja sadrži broj predmeta. Radnik pisarnice nakon odobrenja molbe informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati. Za kopiranje dokumenata, zapisnika i izdavanje potvrda plaća se sudska taksa u skladu sa taksenom tarifom određenom Zakonom. Prijem stranaka se vrši svakim radnim danom od 8:30 do 16:00 časova.

 

Kontak broj: 033 567 680, lokal 1007

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović