.

 

31.03.2022.g., Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine sa p.o. Sarajevo ulica Branislava Đurđeva br. 10/III, preuzmi


31.03.2022.g., „BUM PRESS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i izdavaštvo Sarajevo ulica Ferde Hauptmana broj 7 Sarajevo, preuzmi


30.03.2022.g., "PRISM RESEARCH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br.15/I, Sarajevo, preuzmi


30.03.2022.g., „GRADUS“ Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda Kantardžića broj 3/1 Sarajevo, Sarajevo Centar, preuzmi i dodatak


29.03.2022.g., CHALLENGE trgovina na veliko i malo, export - import d.o.o. Sarajevo, ul. Zelenih Beretki bb, Sarajevo, preuzmi


29.03.2022.g., APADANA“ d.o.o. Sarajevo, ulica Zaima Šarca broj 14 B, Sarajevo, preuzmi


29.03.2022.g., "PIMS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za prehrambenu industriju i marketing Sarajevo, ul. Kranjčevićeva br. 39, Sarajevo, preuzmi


28.03.2022.g., „ZERS“ društvo za građevinarstvo i transport, ul. Sade Hadžića broj 12, Sarajevo, preuzmi


28.03.2022.g., „HARDLAB“ društvo za savjetovanje i usluge d.o.o. Sarajevo ulica Ferhadija 19 Sarajevo, preuzmi


28.03.2022.g., THEATRE“ društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, ulica Dalmatinska broj 4., Sarajevo, preuzmi


25.03.2022.g., „MET PROMET EXPORT-IMPORT“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Rajlovac broj 35, preuzmi


25.03.2022.g., „OLIMPIK TRADE“ sa sjedištem na adresi Maršala Tita 9a, preuzmi


25.03.2022.g., AERO CONSULTING DOO SARAJEVO, ul Trg djece Dobrinje broj 3, Sarajevo, preuzmi


25.03.2022.g., ˝ZLATNI KLAS˝ društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Naselje Dvor broj 4, preuzmi


24.03.2022.g., , „ESOPROM-1“ Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Ilidža, ul. Kasindolska br. 225, preuzmi


24.03.2022.g., "GKV COMPANY" Privredno društvo za projektovanje i opremanje, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Kranjčevićeva br. 43, Sarajevo, preuzmi


24.03.2022.g., BEFAH D.O.O. ILIJAŠ, ulica Polomska bb, Ilijaš, preuzmi


24.03.2022.g., CAFE PRO D.O.O. SARAJEVO, ulica Muhameda Kantardžića broj 3, Sarajevo, preuzmi


24.03.2022.g., Društvo sa ograničenom odgovornošću "NTH MEDIA" Sarajevo, ul. Alipašina br. 53 E, Sarajevo, preuzmi


23.03.2022.g., LUXOR furniture društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge, promet i transport Sarajevo, ul. Maršala Tita br. 29, Sarajevo, preuzmi


23.03.2022.g., „HOLCH COMMPANY“, ulica Derviša Numića br. 62 Sarajevo, preuzmi


22.03.2022.g., ARGOA BH d.o.o. Sarajevo, Hiseta broj 15, Sarajevo-Centar, preuzmi


22.03.2022.g., „FLAX“ Društvo za tržišna ispitivanja i poslovne komunikacije d.o.o. Sarajevo – u likvidaciji, ulica Grbavička broj 17, Sarajevo, preuzmi


22.03.2022.g., „SARHA“ Društvo sa ograničenom odgovornošću ulica Maršala Tita broj 20 Sarajevo, preuzmi


22.03.2022.g., „NESING“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Srđana Aleksića br. 8, preuzmi


17.03.2022.godine, „BIN“ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO SARAJEVO, ulica Mustafe Behmena br. 201., Sarajevo, preuzmi


16.03.2022.godine, "B KONCEPT" Društvo za tržišne komunikacije d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 5, preuzmi


15.03.2022.godine, PRAVA PRIČA d.o.o. Sarajevo, ul. Hrasnička cesta br. 4, Sarajevo - Ilidža, preuzmi


11.03.2022.g., „GRADUS“ Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Muhameda Kantardžića broj 3/1 Sarajevo, preuzmi


07.03.2022.godine, „MODERATO“ Društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Terezije bb, Sarajevo, preuzmi


02.03.2022. godine, GRAFF Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Patriotske lige 30., Sarajevo, preuzmi


23.02.2022.godine, društvom „GALERIJA ARGENTA“ Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Branilaca Sarajeva broj 14, Sarajevo, preuzmi


21.02.2022.godine, CASA UNITED“ društvo sa ograničenom odgovornošću, ul. Branilaca Sarajeva broj 22, Sarajevo, preuzmi


18.02.2022.godine, „ELF TRANS“ Društvo za prijevoz robe, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Hadželi br.161, Hadžići, preuzmi


18.02.2022.godine, „TRENČAR“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, zastupanje i usluge Sarajevo, ul. Geteova br. 9 Sarajevo, preuzmi


18.02.2022.g., BOULEVARD TRADE TOURS“, društvo za turizam, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br 1, preuzmi


16.02.2022.godine, ˝ZLATNI KLAS˝ društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Naselje Dvor broj 4, preuzmi


15.02.2022.godine, „JOKER-CARD“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 83., Sarajevo, preuzmi


11.02.2022. godine, “CZECH-POINT” d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici  Alipašina bb, Sarajevo, preuzmi


09.02.2022.godine, „BOS BUSINESS OPERATING SERVICES“ d.o.o. Sarajevo ulica Maglajska broj 1, preuzmi


09.02.2022.godine, „TEMOS“ Društvo ograničene odgovornosti za završne radove u građevinarstvu, proojektovanje, proizvodnju, usluge, ugostiteljstvo i trgovinu Sarajevo, ul. Stupska B2-A Ilidža Sarajevo, preuzmi


08.02.2022.godine, "FOLDI" Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 7A, Sarajevo, preuzmi


07.02.2022.godine, „EL-NIL“ EXPORT-IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Donji Hotonj br.29, Vogošća, preuzmi


07.02.2022.godine, Društvo za proizvodnju, vanjsku i unutrašnju trgovinu i usluge „LIBOS“ d.o.o. Sarajevo, ul. Branislava Nušića do br.47, Sarajevo, pozivtabela


07.02.2022.godine, Proizvodno, trgovinsko i transportno društvo „MET PROMET EXPORT-IMPORT“ d.o.o. Sarajevo, rjesenje


04.02.2022.godine, SULJO D.O.O. SARAJEVO (u daljem tekstu: stečajni dužnik), ulica Bulevar Meše Selimovića broj 97, Sarajevo, preuzmi


03.02.2022,godine, ARGOA BH d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi ulica Hiseta broj 15, rješenje


03.02.2022. godine, „B1 PLAKATI“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za marketing i poslovne usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Ferde Hauptmana do br. 7, preuzmi


02.02.2022. godine, ˝PROCAFFE˝ društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, preradu, distribuciju i promet na veliko i malo kafom, srodnim i ostalim proizvodima Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 16, preuzmi


02.02.2022 KRAS MESNA INDUSTRIJA d.o.o. Sarajevo, ul. Nedima Filipovića broj 4 B, preuzmi


01.02.2022. godine "PRISM RESEARCH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br.15/I, Sarajevo, preuzmi poziv


28.01.2022 godine, "FUTURLINK SEE" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i konsalting Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, preuzmi


27.01.2022. godine, „SERS“ DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O., ul. Pijačna broj 29, Ilidža-Sarajevo, preuzmi rješenje


24.01.2022. godine, Theatre Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, ulica Dalmatinska broj 4, Sarajevo, preuzmi rješenje


21.01.2021. godine, CHALLENGE trgovina na veliko i malo, export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Zelenih beretki bb, Sarajevo, preuzmi rješenja


18.01.2022. godine, „BIN“ DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO SARAJEVO, ulica Mustafe Behmena br. 201., Sarajevo, preuzmi rješenje


18.01.2022. godine, ELIX BH D.O.O. SARAJEVO, JIB: 4201794810001, matični broj subjekta upisa (MBS): 65 – 01 – 0847 – 12 (u daljem tekstu: stečajni dužnik), ulica Zabrđe broj 5B, Sarajevo.- Preuzmite Rješenje u cijelosti 


18.01.2022. godine, ˝TMP Ahmetspahić˝ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi ulica Muamera Omerbegovića broj 3, Sarajevo.- Preuzmite Rješenje u cijelosti 


14.01.2021. godine, Putnička agencija „TRAVELIN“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za turizam, trgovinu i usluge Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 2, Sarajevo, preuzmi rješenje


13.01.2022. godine, „RIMEKO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Put Famosa b.b. 71212 Hrasnica van ročišta dana 13.01.2022. godine.- Preuzmite Rješenje u cijelosti 


05.01.2022. godine, SLAST D.O.O. SARAJEVO, ulica Bulevar Meše Selimovića broj 12, Sarajevo..- Preuzmite Rješenje u cijelosti