.

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika

 

- 18.11.2022.g., Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika, br. 065-0-Su-22-002384 od 16.11.2022.godine, objavljen dana 18.11.2022.godine. Krajnji rok za prijave je: 03.12.2022.godine. , preuzmi

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

- 16.11.2022.g., Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa VSS stručnom spremom, (završen pravni fakultet) za  4 izvršioca., preuzmi

Konkursi

konkursanim

Bilteni suda

 

bilt24052021

Broj 32, Maj 2022.