.

 

02.06.2022. godine Izmjena Plana nabava za 2022. godinu preuzmi


28.04.2022. godine Izmjena Plana nabava za 2022. godinu preuzmi


Realizacija ugovora 01.01.2022. godine - 31.03.2022. godine preuzmi


02.03.2022.godine, Plan nabava za 2022. godinu, preuzmi


21.12.2021. godine Posebna odluka- Nabava usluga čišćenja br.: 065-0-SU-21-002422 preuzmi


28.06.2021. godine - Dopuna Plana nabava za 2021. godinu preuzmi 


Realizacija za period od 01.01.2021. g-31.12.2021. g. preuzmi preuzmi


Plan nabava u 2021. godini preuzmi


Realizacija ugovora za period od 01.01.2020.-31.12.2020. godine preuzmi


15.05.2020. godine Plan nabava za 2020. god. (konačnipreuzmi

02.02.2020. godine Plan nabava/nabavki za 2020. godinu (privremeni) preuzmi

______________________________________________________________

22.10.2019. godine Izmjena plana zabava/nabavki za 2019.   preuzmi

Realizacija od 01.07.2019.-31.12.2019. godine preuzmi

Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.01.2019-30.06.2019. g. preuzmi 

11.02.2019. godine Plan nabava/nabavki za 2019. godinu preuzmi

______________________________________________________________

28.02.2018. godine Posebna odluka (Nabava tonera) preuzmi

19.02.2018. godine Plan nabavki za 2018. godinu preuzmi

12.10.2017. godine Izmjena plana Nabava za 2017. godinu preuzmi

17.08.2017. godine, Izmjena plana Nabavki za 2017. godinu preuzmi

_______________________________________________________________

24.02.2017. godine Plan nabava/nabavki za 2017. godinu preuzmi

_______________________________________________________________

06.09.2016. Izmjena plana nabava za 2016.  preuzmi

_______________________________________________________________

08.06.2016. godine Izmjena plana nabavki za 2016. godinu preuzmi

______________________________________________________________

  05.04.2016. godine IZMJENA ISPRAVKA PLANA JAVNIH NABAVKI 2016.preuzmi

- PLAN NABAVKI ZA 2016 GODINU preuzmi (92 Kb .)

Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.10.2018. - 31.12.2018. godine  preuzmi

Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.04.2018.-30.09.2018. g. preuzmi 

Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.01.2018.-31.03.2018. g. preuzmi

Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.01.2017.-30.06.2017. godine preuzmi

 Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.07.2017.-31.12.2017.godine preuzmi

 Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.04.2016.-31.12.2016. godine preuzmi

31.03.2016. Praćenje realizacije Ugovora/OS 01.01.2016.-31.03.2016. preuzmi

31.12.2015.g.

- PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA za 2015  godinu preuzmi (96 Kb .)

 

- PLAN NABAVKI ZA 2015 GODINU preuzmi (100 Kb .)

 

15.01.2015 g.

 Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Općinskog suda u Sarajevu preuzmi (84 Kb )

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 

 

 

stecaj

 

 

Bilteni suda

 

bilt24052021

Broj 32, Maj 2021.