.

 

U Općinskom sudu u Sarajevu sa danom 10.05.2007.godine otpočelo je sa radom  Izvršno odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnim ispravama u kojem se na kraju 2007. god nalazilo neriješenih 809.128 predmeta.

Bitno je naglasiti da je Sud uočio probleme u rješavanju predmeta koji su podneseni po osnovu vjerodostojne isprave-računa (gdje su tražioci izvršenja javna preduzeća) za isporučene komunalne usluge i koji su se rješavali u Izvršnom odjeljenju zajedno sa predmetima koji su podneseni po osnovu izvršnih isprava, tzv. strukturni predmeti, jer se radilo o velikom broju predmeta i malom broju sudija u odnosu na broj predmeta koji su se nalazili u rješavanju. Zbog toga se menadžment Suda opredjelio da razdvoji komunalne predmete od strukturnih predmeta koji su ostali da ih rješavaju sudije u Izvršnom odjeljenju te je formirano novo sudsko odjeljenje. U ovom odjeljenju predmete rješavaju stručni saradnici.

Prilikom formiranja odjeljenja odmah su otpočela sa radom tri stručna saradnika sa tri daktilografa i šest radnika u pisarnici, dok su od 01.09.2007.godine počela raditi u odjeljenju još dva stručna saradnika  tako da u odjeljenje ukupno ima šest stručnih saradnika.

Formiranje Odjeljenja se pokazalo kao dobro rješenje, jer su se  po prvi put sudije rasteretile predmeta gdje su tražioci izvršenja javna preduzeća i gdje su prijedlozi podneseni po osnovu računa,te predmete  rješavaju stručni saradnici. Na osnovu dosadašnjih izvještaja o radu može se konstatovati da  je Odjeljenje  postiglo izvanredne rezultate u broju rješenih pradmeta. Takodje  se može konstatovati da je Sud preduzeo sve da se i ovi predmeti rješavaju te da se smanji broj nerješenih takozvanih komunalnih predmeta. Medjutim i dalje je priliv tih predmeta enormno visok, i bez obzira što jer formirano odjeljenje koje ostvaruje normu prerko 130% ne može se savladati ni priliv novih predmeta , tako da je veliki broj nerješenih predmeta i dalje problem ali koji problem ne može riješiti samo Sud. Znači , a što je isticano na svim sastancima a sa čim je upoznato i VSTV, zakonodavna i izvršna vlast kao i tražioci izvršenja , da  se u rješavanju ovog problema mora uključiti  i šira zajednica te da sam Sud ne može postići ažurnost u rješavanju ovih predmeta.

Zbog velikog broja zaostalih nerješenih predmeta i velikog priliva novih predmeta još uvjek se nije donijela odluka o uvodjenju CMS i  kod rješavanja ove vrste predmeta.

Odjeljenje se nalazi na Grbavici, kontakt tel.: 033/815-080

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović