.

 1. Želio bih registrirati preduzeće, koja je procedura i šta mi je potrebno od dokumenta ?
  Informacije o registraciji pravnih lica možete dobiti na šalter-sali Odjeljenja registra za upis pravnih subjekata.

 2. Gdje mogu dobiti potvrdu o neposjedovanju nekretnine?
  Potvrdu o neposjedovanju nekretnina možete Šalter-sali Zk ureda

 3. Gdje mogu izvaditi ZK izvadak o posjedovanju stana?
  ZK izvadak o posjedovanju stana možete izvaditi u Šalter-sali Zk ureda

 4. Gdje mogu izvaditi zk izvodak?
  Isti možete dobiti u Šalter-sali Zk ureda Općinskog suda u Sarajevu uz sudsku taksu od 5 KM

 5. Potrebno mi je Uvjerenje da se ne vodi stečajni postupak, kome da se obratim?
  Uvjerenje da se ne vodi stečajni postupak možete tražiti u Pisarni privrednog odjeljenja na prvom spratu soba broj 100.

 6. Potvrdu - Uvjerenje da se ne vodi privredni prestup za pravno ili fizičko lice, mogu izvaditi...?
  Potrebno je da na memorandumu Vašeg preduzeća napišete konkretan zahtjev. Zahtjev treba biti ovjeren od strane dotične firme pečatom i potpisom odgovornog lica. Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju soba 34 prizemlje.

 7. Potvrdu - Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravno ili fizičko lice, mogu izvaditi...?
  Potrebno je da na memorandumu Vašeg preduzeća napišete konkretan zahtjev. Zahtjev treba biti ovjeren od strane dotične firme pečatom i potpisom odgovornog lica. Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju soba 34 prizemlje.

 8. Potvrdu - Uvjerenje da se ne vodi privredni prestup za pravno ili fizičko lice, mogu izvaditi...?
  Potrebno je da na memorandumu Vašeg preduzeća napišete konkretan zahtjev. Zahtjev treba biti ovjeren od strane dotične firme pečatom i potpisom odgovornog lica. Zahtjev se predaje u prijemnu kancelariju soba 34 prizemlje.

 9. Gdje se vrši ovjera kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, punomoći?
  Ovjera kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, punomoći i slično vrši se u prizemlju Općinskog suda u Sarajevu soba br. 33.
   
 10. Gdje mogu ovjeriti dokumente za inostranstvo?
  Dokumente za inostranstvo možete ovjeriti u sobi broj 21 prizemlje.

 11. Gdje mogu predati pismeno/podnesak na sud?
  Sva pismena (tužba; zahtjev za pokretanje ostavinskog postupka; razvrgnuće zajednice itd.) možete predati u prijemnoj kancelariji u prizemlju.

 12. Želim znati informaciju o stanju spisa/predmeta ...?
  Ovisno vrsti predmeta/spisa sve informacije (vrijeme i mjesto održavanja ročišta; tok rasprave; podizanje presude itd...) možete dobiti u kancelariji broj 7 (prizemlje).

 13. Na koji račun se uplaćuje kantonalna sudska taksa?
  Uplata sudskih taksi, počev od 25.03.2019. godine vrši se na račun 1411965320008475 kod BBI d.d. Sarajevo. Vrsta prihoda 722221. Upisujete općinu kojoj pripadate ukoliko ste u Kantonu Sarajevo, ukoliko ste iz drugog Kantona upisujete 077; budžetska organizacija 0000000

  Shodno članu 7. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo, takse predviđene Tarifom sudskih taksa su prihod Budžeta Kantona i plaćaju se u gotovom novcu uplatom na propisani račun javnih prihoda ili u sudskim taksenim markama.

  Takse se plaćaju u gotovom novcu ako je iznos takse veći od 50 KM.

 

 

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas

 

 

 

Intervju

1505tvsa

TVSA, Dnevnik 18:30, 5.04.2021.g.

FTV, Federacija danas 29.03.2017.g.


BHT, Politički magazin 22.03.2017.g.


FACE TV, Centralni dnevnik 12.06.2015.g.

 

Bilteni suda

 

bilt24052021

Broj 32, Maj 2021.