.

 

Uvjerenje da pravno lice nije pod stečajem i likvidacijom

Zahtjev za uvjerenje da pravno lice nije pod stečajem i likvidacijom, odnosno da nije u postupku stečaja i likvidacije, podnosi se isključivo na memorandumu pravnog lica za koje se uvjerenje traži. Zahtjev se podnosi u sobi 13, a preuzima se za 2 (dva) radna dana u sobi 13. Taksa za izdavanje uvjerenja iznosi 15 KM.

 

Zahtjev za izdavanje pravomoćne presude

Zahtjev se podnosi u sobi 3 (prizemlje), ukoliko se radi o manuelnom predmetu, te u šalter-sali, soba 9, ukoliko predmet nosi CMS broj. Zahtjev se podnosi bez naplaćivanja sudske takse. Sudija  naknadno poziva stranku za plaćanje sudske takse.

Zahtjev može podnijeti stranka u postupku ili stranka za koju se utvrdi da ima opravdan pravni interes.

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije oduzeta poslovna sposobnost

Popunjen obrazac potrebno je uz 15 KM sudske takse predati u sobu broj 13. Uvjerenje se izdaje odmah, a Zahtjev se podnosi uz ličnu kartu lica za koje se uvjerenje izdaje.

 

Zahtjev za izdavanje prvomoćne presude o razvodu braka, a radi upisa u MKR.

Zahtjev se podnosi u sobi 3 (prizemlje), ukoliko se radi o manuelnom predmetu, te u šalter-sali, soba 9, ukoliko predmet nosi CMS broj. Zahtjev se podnosi bez naplaćivanja sudske takse. Sudija  naknadno poziva stranku za plaćanje sudske takse.

Zahtjev može podnijeti stranka u postupku ili stranka za koju se utvrdi da ima opravdan pravni interes.

 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja da nije oduzeto roditeljsko staranje

Popunjen obrazac potrebno je uz 15KM sudske takse predati u sobu broj 13. Uvjerenje se izdaje odmah, a Zahtjev se podnosi uz ličnu kartu lica za koje se uvjerenje izdaje.

 

 Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o činjenicama iz službene evidencije, a u svrhu otkupa stana

 Popunjen obrazac potrebno je uz 15KM sudske takse predati u sobu broj 13. Uvjerenje se moze podici za 1 (jedan) mjesec na istom mjestu. Zahtjev može podnijeti stranka u postupku ili stranka za koju se utvrdi da ima opravdan pravni interes.

 

Zahtjev za pokretanje ostavinskog postupka i Prijedlog za donošenje dopunskog rješenja o nasljeđivanju

Popunjene obrasce potrebno donijeti u sobu broj 3, ukoliko se radi o manuelnom predmetu, te u sobu broj 9 (šalter sala) ukoliko predmet ima CMS broj. Taksa se ne naplaćuje.

 

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas