.

 

Registar poslovnih subjekata/pravnih lica izdaje uvjerenja i izvode na zahtjev stranaka, u pisanoj formi. Zahtjev za izdavanje uvjerenja i izvoda predaje se u pisanoj formi direktno u Prijemnu kancelariju suda (soba broj 3, prizemlje)

Uvjerenja i izvodi koji se izdaju su:

  1. Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije prema podacima upisanim u Registar poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu (plaća se 5KM sudske takse na zahtjev i 10KM prilikom preuzimanja Uvjerenja, tj. 15KM ukupno.
  2. Ovjerene kopije prepisa rješenja,kao i druge dokumentacije iz spisa, uz 5KM na zahtjev i 0,50KM za fotokopiju dokumenata po stranici, a ako se ovjerava prepis rješenja po stranici je 5KM.
  3. Aktuelne izvode iz sudskog Registra – izdaju se odmah, na usmeni zahtjev stranke, te uz 5 KM sudske takse po stranici.
  4. Historijski izvodi za pravna lica izdaje se uz 5KM sudske takse na zahtjev i 5KM po stranici i svi zahtjevi se predaju u Prijemnoj kancelariji, soba br 3.
  5. Kao i ostali zahtjevi stranaka vezanih za registar poslovnih subjekata koji su evidentirani u bazi registra Općinskog suda u Sarajevu, kao i za uvid u predmete, 5KM na zahtjev i 5KM za uvid u spis.

Sve dokumente preuzima ovlaštena osoba uz dokaz.

Za sve navedeno ne postoji standardizovani obrazac već ga stranka podnosi pismenim putem.

Uposlenici pisarne pri prijemu stranaka na šalteru utvrđuju identitet stranaka prilikom preuzimanja rješenja, zaključaka, te davanja informacija o predmetima u radu.

Rješenje za pravo lice mogu preuzeti isključivo:

  1. Lice ovlašteno za zastupanje društva – direktor i lica upisana u sudske regisar
  2. Punomoćnik (punomoć u kojoj je navedeno svojstvo punomoćnika)
  3. Uposlenik društva
  4. Advokat i advokatski pripravnik
  5. Notar i uposlenik u notarskom uredu

Isprave koje su prilažu uz Prijavu za registraciju propisane su u članovima 22-45 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBIH .(Službene novine Federacije BIH br27/05,68/05,43/05 I 63/14.

- Prijava za registraciju (.doc)

- Prijava za registraciju (.pdf)

(Da bi se na ovoj prijavi radilo potrebno je instalirati Adobe Reader 9. Ovaj program se može besplatno skinuti sa Adobeove stranice http://get.adobe.com/reader/).

- Prijava za registraciju podružnice stranog društva (.pdf)

- Prijava za registraciju podružnice stranog društva (.docx)

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas