.

U organizaciji sarajevskog Općinskog suda, a pod pokroviteljstvom Atlantske inicijative, na Jahorini je 25.10.2019. godine održan stručni sastanak sudija krivičnih odjeljenja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu. 

Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu koja je ujedno bila i moderator sastanka, pozdravila je prisutne i zahvalila im se na dolasku. Ona je istakla značaj realizacije jednog ovakvog  sastanka koji za cilj ima razmjenu mišljenja, usaglašavanje sudske prakse, jačanje autoriteta suda i procesne discipline te poboljšanje efikasnosti rada sudova. 

Na sastanku je razmatrana praksa Krivičnog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu sa posebnim osvrtom na zakonitost dokaza, ispitivanje svjedoka na glavnom pretresu, način izrade presude, obrazloženje odluka o pritvoru te primjenu instituta materijalnog prava - produženo krivično djelo i sticaj. 

Pored toga, analizirano je i stanje krivičnog referata sarajevskog Općinskog suda. Identifikovani su ključni problem sa kojima se sudije ovoga odjeljenja susreću u radu te je podstaknuta diskusija u cilju rješavanja istih. Posebna pažnja posvećena je kvaliteti izrade odluka i ujednačavanju sudske prakse krivičnih odjeljenja sudova, a kako bi postupanje sudova po ovim predmetima bilo kvalitetnije i efikasnije.

Melika Murtezić, predsjednica Krivičnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, prisutnima je predstavila Priručnik za razmatranje krivičnog djela silovanja, čiji je inače koautor. Učesnici su iskazali veliko interesovanje za Priručnik smatrajući da će im biti od pomoći u radu na rješavanju ovakvih predmeta kao i pri ujednačavanju sudske prakse. 

Po završetku aktivnosti  sastanak je ocijenjen izuzetno uspješnim, a zaključeno je da je ovakav način saradnje nosilaca pravosudnih funkcija višestepenog i nižestepenog suda nužan za postizanje bolje efikasnosti rada sudova te jačanja pravne sigurnosti.

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas