.

U sarajevskom Općinskom sudu 27.09.2019. godine, održan je redovni, godišnji sastanak sa predstavnicima Notarske komore FBIH na kome su, pored predsjednice Janje Jovanović, ispred Općinskog suda u Sarajevu prisustvovali i Ekrem Tošić, šef Zemljišnoknjižnog odjeljenja, Amra Hedžić Hadžić, predsjednica Vanparničnog odjeljenja, Ramiza Aganović, predsjednica Odjeljenja za upis u registar pravnih lica, Sanela Gorušanović Butigan, sudija te Irma Boračić Šuman, stručna saradnica Vanparničnog odjeljenja. Ispred Notarske komore  FBiH sastanku su prisustvovali Anica Nakić, predsjednica te Sefedin Suljović, predsjednik upravnog odbora.

U sarajevskom Općinskom sudu 27.09.2019. godine, održan je redovni, godišnji sastanak sa predstavnicima Notarske komore FBIH na kome su, pored predsjednice Janje Jovanović, ispred Općinskog suda u Sarajevu prisustvovali i Ekrem Tošić, šef Zemljišnoknjižnog odjeljenja, Amra Hedžić Hadžić, predsjednica Vanparničnog odjeljenja, Ramiza Aganović, predsjednica Odjeljenja za upis u registar pravnih lica, Sanela Gorušanović Butigan, sudija te Irma Boračić Šuman, stručna saradnica Vanparničnog odjeljenja. Ispred Notarske komore  FBiH sastanku su prisustvovali Anica Nakić, predsjednica te Sefedin Suljović, predsjednik upravnog odbora.

 

Pored redovne razmjene informacija o radu, na sastanku se posebno raspravljalo o osmomjesečnom izvještaju o radu notara, kao povjerenika suda, te o postupanju po predmetima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu u vezi sa Odlukom Ustavnog suda FBiH broj U-22/16.

 

U svom uvodnom obraćanju prisutnima, predsjednica se svima zahvalila na dolasku te naglasila važnost redovnog održavanja ovakvih sastanaka na kojima se, ne samo detektuju problemi i iznalaze rješenja za iste, nego se razmjenjuju mišljenja i iskustva iz sudske prakse, a što u konačnici  za cilj ima bolju saradnju suda i notara kao povjerenika suda te postizanje ažurnosti i efikasniji rad.  

 

Analizirajući izvještaj o radu notara za prvih osam mjeseci 2019. godine,  konstatovano je da je broj neriješenih predmeta koji se nalaze kod notara, u odnosu na januar 2019. godine, porastao za skoro 500 predmeta te da se predmeti u prosjeku rješavaju za 251 dan. Primijećeno je da prosjek dana potrebnih za rješavanje predmeta nije ni približno jednak kod svih postupajućih notara. Predsjednica Jovanović zatražila da Komora uradi detaljnu analizu postupanja po predmetima za svakog pojedinačnog notara, da se analizira da li notari rade predmete po starosti inicijalnog akta, zašto postoji tolika razlika u broju neriješenih predmeta te da se preduzmu sve mjere unapređenja efikasnosti postupanja notara kako bi godišnji izvještaj o radu bio puno bolji. 

 

U vezi sa Odlukom Ustavnog suda BiH U-22/16 kojom su proglašene neustavnim odredbe pet federalnih zakona i to Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Zakona o  zemljišnim knjigama, Zakona o nasljeđivanju i Porodičnog zakona, a koje se naslanjaju na član Zakona o notarima koji je još 2015. godine proglašen neustavnim, Ekrem Tošić, šef ZK ureda, izrazio je zabrinutost za način postupanja zk referenata po predmetima, a nakon 16.11.2019. godine kada ističe rok od šest mjeseci koji je dat Parlamentu FBiH kao rok da uskladi Zakon o notarima i pet preostalih zakona s Ustavom FBiH.

 

Gđa Ankica Nakić, predsjednica Notarske komore, istakla je kako se predmetna odluka ne može direktno primijeniti i da se treba postupati po važećim zakonskim propisima dok ne dođe do izmjena istih. Predsjednica Jovanović je izrazila zabrinutost zbog toga što bi sudovi u FBiH mogli različito postupati po zahtjevima stranaka, a  što bi značajno ugrozilo pravnu sigurnost u FBiH. Shodno navedenom, na sastanku je zaključeno da će ispred Notarske komore i ispred sarajevskog Općinskog suda biti pojedinačno upućene urgencije institucijama zaduženim za provođenje navedene Odluke Ustavnog suda.

 

Notar Suljović je na sastanku informisao prisutne da će uskoro biti u funkciji elektronski registar testamenata te je predložio da se ovaj sistem uveže sa E-gruntom, o čemu je potrebno informisati Vladu Federacije BiH kao vlasnika E-grunt aplikacije. 

 

Na kraju sastanka dogovorene su buduće aktivnosti Notarske komore FBiH sa sarajevskim Općinskim sudom, a sa ciljem jačanja zajedničke saradnje i postizanja zadovoljstva krajnjih korisnika- stranaka suda.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj