.

 

Javna debata iz oblasti vladavine prava u BiH, a pod nazivom „Pravo na pravdu!“,  održana je 20. novembra 2019. godine u Sarajevu.

 

Debati je prisustvovalo oko 350 predstavnika civilnog društva, vlasti, pravosuđa, građani iz cijele zemlje kao i predstavnici Evropske unije i međunarodne zajednice.

 

Radilo se o inicijativi EU-a za diskutovanje o budućim iskoracima u pravcu nezavisnog, odgovornog, nepristrasnog i efikasnog pravosudnog sistema kako bi BiH dalje napredovala na putu evropskih integracija. S tim u vezi, cilj debate „Pravo na Pravdu!“ je razgovor o izazovima i daljim koracima prema nezavisnom, nepristrasnom i odgovornom pravosudnom sistemu po mjeri svih građana BiH. Svaki građanin ima pravo na pravosudni sistem koji garantuje da niko nije iznad zakona te da svi imaju pristup jednakim mogućnostima i šansama za izgradnju budućnosti u svojoj zemlji. Funkcionalno pravosuđe također je suštinski zahtjev za pristupanje Evropskoj uniji, a što je navela i Evropska komisija u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU. 

Jedna od panelista debate bila je i gđa Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, koja je dala svoj doprinos debati kroz izlaganje i davanje odgovora na pitanja postavljena od strane predstavnika građana, nevladinih organizacija i drugih učesnika debate.

 

Javna debata je održana u prisustvu Reinharda Priebea, nezavisnog stručnjaka EU na čelu tima viših stručnjaka, a koji će u kontekstu Mišljenja Komisije razmotriti sistem vladavine prava u BiH i dati svoju nezavisnu procjenu o temeljnim uzrocima postojećih nedostataka. Debata je bila prilika za g. Priebea i stručnjake (kao i EU) da saslušaju građane i druge zainteresovane strane, njihove zabrinutosti i preporuke, te da se s tim u skladu izvještaj finalizira i objavi tokom decembra. 

 

Debatu su zajednički finansirali i organizirali TAIEX i Evropska unija u BiH.

 

 

 

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu

Na našoj stranici možete pronaći informacije o Općinskom sudu u Sarajevu, organizaciji, nadležnostima, strukturi i o ostalim relevantnim podacima.

Naš rad predstavlja simbiozu pregalaštva i humanosti kako bi  naši klijenti, građani, imali što objektivniju i funkcionalniju uslugu.

Modernizacijom i profesionalnijim pristupom upravljanju i organizaciji rada Općinskog suda nastojimo biti točak promjena u cjelokupnom pravosuđu jer smo svjesni činjenice da je uspjeh Općinskog suda u Sarajevu istovremeno i uspjeh pravosudne i ekonomske reforme u Bosni i Hercegovini.

Vaši komentari, mišljenja i prijedlozi o web stranici su dobrodošli!

Nadam se da ćete posjetom našem web sajtu pronaći sve neophodne informacije koje Vam trebaju.

S poštovanjem,
Janja Jovanović

 

 

 


javnioglas