.


Na inicijativu Sindikalne organizacije sarajevskog Općinskog suda, 14.12.2022. godine održan je sastanak Damira Batotića, predsjednika suda, sa Elvisom Zornićem, predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, te sa predstavnicima Sindikalnog odbora Općinskog suda u Sarajevu. Sastanak je održan u Kabinetu predsjednika, a na temu aktuelnih problema koji se tiču radno-pravnog statusa uposlenika suda, uslova rada,  komunikacije između Uprave suda i Sindikata te uspostave buduće saradnje.


Zornić je čestitao predsjedniku Batotiću na imenovanju te istakao da vjeruje da će uspostavljanje dobrog socijalnog dijaloga rezultirati uspješnom saradnjom, poboljšanjem uslova rada i radne atmosfere.

Predstavnici Sindikalnog odbora informisali su na sastanku predsjednika Batotića o trenutnim problemima sa kojima se susreću radnici prilikom obavljanja svojih poslova i radnih zadataka, sa prijedlozima za prevazilaženje istih.

S tim u vezi predsjednik je obećao da će u narednom periodu primarni cilj biti svakako poboljšanje uslova rada kao i edukacija namještenika, povećanje transparentnosti u radu suda, a posebno će se raditi na intenziviranju saradnje između Uprave suda i Sindikalnog odbora. 

 

Sindikat2

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj