.

Radi ostvarivanja funkcije suđenja i odlučivanja o predmetima iz iste pravne oblasti, osnivaju se sudska odjeljenja i to:  

 -  Krivično  odjeljenje

 -  Parnično odjeljenje

 -  Odjeljenje za radne sporove - Rs

 -  Porodično odjeljenje

 -  Odjeljenje za sporove male vrijednosti

 -  Privredno odjeljenje

 -  Odjeljenje registra za upis pravnih lica

 -  Vanparnično odjeljenje

 -  Izvršno odjeljenje

 -  Izvršno odjeljenje po vjerodostojnoj ispravi

 - Izvršno odjeljenje za pravna lica - Ip

 - Prekršajno odjeljenje za porezne i carinske prekršaje

-  Prekršajno odjeljenje za prekršaje iz opće nadležnosti

- Zemljišnoknjižno odjeljenje

Djelokrug rada sudskih odjeljenja Općinskog suda utvrđen je Zakonom. 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić