.

 

Finansijsko-informatička agencija (FIA) je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju FBiH organ ovlašten za izdavanje prekršajnih naloga odgovornim licima u organima ovlaštenim za zastupanje stečajnih dužnika koja nisu podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti, a u skladu sa članom 58. navedenog Zakona.

Imajući u vidu da se FIA u proteklom periodu tokom sprovođenja ove nadležnosti susrela sa određenim poteškoćama prilikom utvrđivanja činjenica neophodnih za izdavanje prekršajnih naloga, u smislu pribavljanja vjerodostojnih podataka o odgovornom licu koje je na dan učinjenja prekršaja bilo upisano kao odgovorno lice u Registru poslovnih subjekata, kao i tačnog podatka o JMB tog lica, organizovan je sastanak sa predstavnicima sarajevskog Općinskog suda 30.11.2022. godine.

FIA1644Sastanak je održan u Kabinetu predsjednika s ciljem da se zajednički razmotre mogući modusi kao i dinamika ustupanja predmetnih podataka iz Odjeljenja registra za upis pravnih lica, a imajući u vidu načelo hitnosti sprovođenja i prioritetnog rješavanja svih postupaka koji su u vezi sa stečajnim postupkom.

Na sastanku je dogovoren način razmjene podataka i činjenica o kojima Sud vodi evidenciju, a koji će po zahtjevu FIA-e biti dostavljani.

Sastanku su prisustvovali Damir Batotić, predsjednik suda, sudije Ramiza Aganović, predsjednica Odjeljenja registra za upis pravnih lica, Jasmina Alibašić, predsjednica Prekršajnog odjeljenja i  Hakija Zajmović, predsjednik  Privrednog odjeljenja te Mirzet Sudžuka, šef Sektora sudske uprave. U ime FIA-e, sastanku je prisustvovala direktorica Irma Borovac, Armina Kulovac- stručna savjetnica za pravne poslove te Negra Mašović - stručni savjetnik za radne odnose.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj