.

 

Krivičnim zakonom FBiH je predviđeno da osobe osuđene na kaznu zatvora do jedne godine mogu izdržavati kaznu i kao kućni zatvor sa elektronskim nadzorom, a što podrazumijeva da osuđena osoba ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje osim u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje izvršenje krivičnih sankcija.

S obzirom na činjenicu da Općinski sud u Sarajevu, u skladu sa svojom nadležnošću, donosi odluku o izdržavanju kazne zatvora kao kućni zatvor sa elektronskim nadzorom ukoliko za to postoje uslovi, Damir Batotić, predsjednik suda, održao je 17.11.2022. godine kraći sastanak sa Vedranom Smiljanićem, direktorom društva Opus d.o.o. Mostar, koje se bavi iznajmljivanjem softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba te pruža tehničku podršku i administriranje pri elektronskom nadzoru.

Na sastanku su razmatrana pitanja koja se tiču postupka odobravanja i načina provođenja elektronskog nadzora nad osuđenim licima te prednosti i nedostaci istog. Predsjednik Batotić je istakao da je ovakav način izdržavanja kazne zatvora od velike važnosti naročito kada se uzmu u obzir finansijska sredstva iz budžeta koja bi se uštedila. Osim toga, osuđenom licu se omogućava da nastavi školovanje ili obavlja radnu obavezu dok je na izdržavanju kazne. Navedeni način izdržavanja kazne zatvora nije primjenjiv za lica koja su višestruki povratnici i lica kod kojih je procijenjen visok stepen opasnosti po zajednicu - u tom slučaju je potrebno izvršiti izrečenu kaznu zatvora u cilju ostvarenja i generalne i specijalne prevencije te kako bi se postigla svrha kažnjavanja u smislu člana 42. Krivičnog zakona FBiH.

Federalno ministarstvo pravde i društvo Opus d.o.o. Mostar zaključili su 24.06.2020. godine Ugovor o pružanju usluga iznajmljivanja softvera i opreme za elektronski nadzor osuđenih osoba, za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda u FBiH.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj