.

Studenti II godine dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu posjetili su 10. Novembra 2022. godine Odjeljenje registra za upis poslovnih subjekata Općinskog suda u Sarajevu.

Riječ je o studentima 15. generacije prestižnog dodiplomskog internacionalnog programa koji Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu realizira u saradnji sa Griffith College Dublin iz Irske. Silabusom predmeta "Business law and Ethics", u šestoj sedmici semestra studenti uče i teorijski o svemu što je nadležnost Odjeljenja za registraciju poslovnih subjekata.

 Tokom posjete Registru, studenti su zajedno sa prof. dr. Fatimom Mahmutćehajić, redovnom profesoricom na Katedri za poslovno pravo na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, posjetili sudiju Ramizu Aganović, predsjednicu Registra, koja ih je upoznala sa radom i nadležnostima Odjeljenja te detaljno objasnila proces registracije poslovnih subjekata.

 Sudija Arijana Ljuca predstavila je studentima Bazu Odjeljenja Registra poslovnih subjekata, a na praktičnim primjerima pokazala i objasnila šta je sve potrebno kako bi se jedno društvo moglo registrovati, kao i koje druge promjene stranke mogu na osnovu prijave mijenjati u svom društvu, zatim kako Rješenje o izmjenama podataka izgleda i na koji način Baza funkcioniše.

Studenti su posjetili i  Arhivu Odjeljenja, kao i pisarnicu suda gdje ih je koordinator upoznao sa procesom rada pisarnice, kao značajnog segmenta u funkcionisanju Odjeljenja.

Sudija Ljuca je studente provela i kroz Palatu pravde te ih upoznala sa radom i organizacijom suda i sudskih odjeljenja. 

Na kraju posjete gosti su izrazili svoju zahvalnost kako predsjedniku suda na omogućenoj posjeti tako i sudijama Registra na svim pruženim informacijama, praktičnom znanju i gostoprimstvu.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj