.

 

Parnično (Građansko) odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu  obavlja poslove suđenja u građansko-pravnoj oblasti u okviru nadležnosti suda utvrđene Zakonom. Ovo sudsko odjeljenje prešlo je u CMS što uveliko olakšava rad i sudijama i uposlenicima parnične pisarnice.

Stranka u pisarnici može:

 • dobiti informaciju i potvrdu u vezi sa svim parničnim predmetima "P“, “PR“ i "MAL“,
 • prepisivati i pregledati predmete u kojima sudjeluje (izuzetak su zapisnici o vječanju i glasanju), isto pravo imaju i stranke koje imaju opravdan interes, a  odobrenje izdaje predsjednik suda ili predsjednik odjeljenja,
 • dobiti potvrdu da se ne vodi postupak za otkaz stana na pismeni zahtjev stranke.


Vrše se provjere o vođenju parničnog postupka u vezi:

 • nekretnina,
 • stanova,
 • naknada štete,
 • smetanja posjeda ,
 • dugovanja,
 • razvoda,
 • izdržavanja,
 • očinstva,
 • radnih sporova i dr.


Razgledanje spisa
Stranke u postupku i njihovi punomočnici mogu razgledati spise uz podnjetu molbu u pisarnici. Stranka je dužna da podnese molbu za ragledanje spisa koja sadrži broj predmeta. Radnik pisarnice nakon odobrenja molbe informiše stranku o vremenu kada se spisi mogu razgledati. Za kopiranje dokumenata, zapisnika i izdavanje potvrda plaća se sudska taksa u skladu sa taksenom tarifom određenom Zakonom. Prijem stranaka se vrši svakim radnim danom od 8:30 do 16:00 časova.

 

Kontak broj: 033 567 680, lokal 1007

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić