.

 


25.10.2021. godine, ˝TMP Ahmetspahić˝ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi ulica Muamera Omerbegovića broj 3, Sarajevo, - Preuzmite Rješenje u cijelostii


21.10.2021. godine,„BISKOMS“ d.o.o. Sarajevo, ulica Alipašina bb, Sarajevo.- Preuzmite Rješenje u cijelosti            


19.10.2021. godine, CAFE PRO D.O.O. SARAJEVO, JIB: 4201899590007, MBS (matični broj subjekta upisa): 65-01-0597-13, ulica Muhameda Kantardžića broj 3, Sarajevo. - Preuzmite Rješenje u cijelosti 


13.10.2021. godine, ˝PROCAFFE˝ društvo sa ograničenom odgovornošću za prozvodnju, preradu, distribuciju i promet na veliko i malo kafom, srodnim i ostalim proizvodima Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 16 - Preuzmite Rješenje


13.10.2021. godine,  LABUNION d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Tešanjska broj 24a, (Avaz Twist Tower) Sarajevo- - Preuzmite Oglas u cijelosti 


13.10.2021. godine, „MODERATO“ Društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Terezije bb, Sarajevo - Preuzmite Rješenje u cijelosti 


13.10.2021. godine, "RIMEKO“ d.o.o. Sarajevo, ul. Put Famosa b.b. 71212 Hrasnica. - Preuzmite Rješenje u cijelosti 


12.10.2021. godine, „EL-NIL“ EXPORT-IMPORT Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Donji Hotonj br.29, Vogošća. - Preuzmite Rješenje u cijelosti 


11.10.2021. godine,  ZAVOD ZA SAOBRAĆAJ GRADJEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU, ul. Stjepana Tomića br. 1¸ - Preuzmite Rješenje u cijelostii


 

08.10.2021. godine „KUPI TEHNIKU“ Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Envera Šehovića broj 54., Sarajevo-Novo Sarajevo - Preuzmite Rješenje u cijelostii


07.10.2021. godine, „NES-TRADE“ Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo sa sjedištem na adresi Blažujski drum broj 10., Sarajevo-Ilidža - Preuzmite Rješenje u cijelosti 


04.10.2021. godine, CHALLENGE trgovina na veliko i malo, export-import d.o.o. Sarajevo, ul. Zelenih beretki bb, Sarajevo. Preuzmite Rješenje u cijelosti 


04.10.2021. godine, „GRADUS“ d.o.o. Sarajevo, ulica Muhameda Kantardžiča broj 3/I Sarajevo, - Preuzmite Oglas u cijelosti 


29.09.2021. godine,  SLAST D.O.O. SARAJEVO (u daljem tekstu: stečajni dužnik), ulica Bulevar Meše Selimovića broj 12, - Preuzmite Oglas u cijelosti 


15.10.2021. godine, PRINTING d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo ulica Merhemića  Trg br. 4 Sarajevo - Preuzmite Oglas u cijelosti


28.09.2021. godine, FALAN D.O.O. HADŽIĆI, ulica Bjelašnička b.b. Pazarić, Hadžići, - Preuzmite Oglas u cijelosti 


28.09.2021. godine,  ELIX BH D.O.O. SARAJEVO (u daljem tekstu: stečajni dužnik), 2, ulica Zabrđe broj 5B, Sarajevo - Preuzmite Oglas u cijelosti 


28.09.2021. godine, PRAVA PRIČA d.o.o. Sarajevo, ul. Hrasnička cesta br 4, Sarajevo, -


24.09.2021. godine „JMK-ELECTRONIC“ Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ulica Vitomira Lukića broj 12A, Ilidža - Preuzmite Javni poziv u cijelosti 


06.09.2021. godine, P.P.U.S. Društvo sa ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1 Sarajevo. - Preuzmite Javni poziv u cijelosti 


29.09.2021. godine „ELF TRANS“ Društvo za prijevoz robe, unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Hadželi broj 161, Hadžići. - Preuzmite Javni poziv u cijelosti 

 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić