.

 

Odjeljenje za rješavanje sporova male vrijednosti, kao posebno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu, formirano je 01.05.2007. godine. U ovom odjeljenju radi predsjednik odjeljenja sa 12 stručnih saradnika. Odjeljenje je raspoređeno na dvije lokacije. Stručni saradnici koji sude u sporovima male vrijednosti između pravnih lica (Mals referat), smješteni su zgradi suda i rade u CMS sistemu. Stručni saradnici koji sude u sporovima malih vrijednosti između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica (Mal referat) nalaze se na Ilidži i tu je u toku unos predmeta u CMS sistem.

Postupak u sporovima male vrijednosti određen je Zakonom o parničnom postupku („ Sl. Novine F BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06), i to:

  • Sporovi male vrijednosti, u smislu odredaba  ovog zakona, jesu sporovi u kojima se tužbeni zahtjev odnosi na potraživanje u novcu koje ne prelazi iznos od 3.000,00 KM.
  • Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi  u kojima se tužbeni zahtjev  ne odnosi  na potraživanje  u novcu, a tužilac je u tužbi naveo da pristaje da umjesto udovoljenja određenom zahtjevu primi određeni novčani iznos koji ne prelazi iznos iz od 3.000,00 KM.
  • Sporovima male vrijednosti smatraju se i sporovi u kojima predmet tužbenog zahtjeva nije novčani iznos, već predaji pokretne stvari čija vrijednost, koju je tužilac u tužbi naveo, ne prelazi iznos od 3.000,00 KM.


U pisarni Odjeljenja za rješavanje sporova male vrijednosti stranka može  dobiti informaciju

  • Broju predmeta
  • Imenu stručnog saradnika  kojim je predmet dodijeljen u rad
  • Informacije o kretanju predmeta
  • Zahtjevom zatražiti razgledanje i prepisivanje  spisa
  • Zahtjevom zatražiti prepis odluke (presuda i rješenje)

Radno vrijeme pisarne sa strankama za prijem pismena  je od 9:00 do 16:00 sati, a za preuzimanje odluka i ostale informacije  je od 9:00 do 13:00 sati.

Kontakt  za dodatne informacije  033/ 627-557; fax 033/636-808 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić