.

 

Odjeljenje registra za upis pravnih lica, kao posebno odjeljenje Općinskog suda u Sarajevu, formirano je 13.07.2007. godine. Ovo odjeljenje ima tri sudije. Odjeljenje nije u CMS sistemu,  ali se vodi Glavna knjiga Registra u elektronskom obliku  pored vođenja registra u pisanom obliku.

Nadležnost Odjeljenja za registraciju privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu je:

 • Osnivanje, povezivanje i prestanak subjekata upisa,
 • Osnivanje, odnosno prestanak dijela subjekta upisa,
 • Sve statusne promjene uključujući promjene oblika organizovanja subjekta, podatke o subjektu upisa koji su od  značaja za pravni promet  i njihove izmjene,
 • Podaci u vezi sa stečajnim, odnosno likvidacionim postupkom,
 • Podaci o pokretanju postupka brisanja subjekata registracije,
 • Drugi podaci utvrđenim zakonom.

U pisarni Registra privrednih subjekata stranka može dobiti informaciju:

 • O broju predmeta
 • O imenu sudije kojem je predmet dodijeljen u rad
 • Informacije o kretanju predmeta
 • Zahtjevom zatražit razgledanje i prepisivanje spisa
 • Zahtjevom zatražiti prijepis rješenja
 • Zahtjevom zatražiti aktuelni izvod iz sudskog registra
 • Zahtjevom zatražiti historijski izvod iz sudskog registra

Radno vrijeme pisarne sa strankama za prijem pismena je od 9:00 do 16:00sati, a za preuzimanje rješenja i ostale infotrmacije je od 9:00 do 13:00 sati.

Kontakt za dodatne informacije 033/ 567-680, lok.1046 ili 033/ 567-727

- Prijava za registraciju (.doc)

- Prijava za registraciju (.pdf)

(Da bi se na ovoj prijavi radilo potrebno je instalirati Adobe Reader 9. Ovaj program se moze besplatno skinuti sa Adobeove stranice http://get.adobe.com/reader/).

- Prijava za registraciju podružnice stranog društva (.pdf)

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić