.

 

21.11.2022. godine Nabava uredskog materijala 065-0-SU-22-001157 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača preuzmi


18.11.2022. godine Nabava sredstava za održavanje higijene broj: 065-0-SU-22-001804 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača preuzmi


25.10.2022. godine Odluka o poništenju postupka javna nabave usluga Nadzora alarmne i protupožarne opreme Br.: 065-0-SU-22-001811, preuzmi


19.10.2022. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava vodomaterijala I srodnih artikala br.: 065-0-SU-22-001924 preuzmi


19.10.2022. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava usluga nadzora alarmne I protupožarne opreme, br: 065-0-SU-22-001811 preuzmi


27.09.2022. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 065-0-SU-22-001158 Nabava usluga tiskanja preuzmi


12.09.2022. godine Odluka o izboru drugorangiranog ponuditelju  (Nabava računalne opreme)  br.: 065-0-SU-22-001447 od 12.09.2022. godine preuzmi


13.06.2022. Nabava usluga Dezinfekcije, dezinsekcije I deratizacije  Br.: 065-0-SU-22-000678 preuzmi


29.04.2022. godine Nabava molerskih radova br.: 065-0-SU-22-000641, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača preuzmi


11.04.2022. godine Odluka o nabavi uredskih stolica preuzmi


21.03.2022. godine Nabava goriva br.: 065-0-SU-22-000314 preuzmi


21.03.2022. godine Nabava usluga održavanja računalne opreme br.: 065-0-SU-22-000313 preuzmi


18.03.2022. godine Nabava računalne opreme br.: 065-0-SU-22-000381 preuzmi


08.03.2022. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava usluga čišćenja br.: 065-0-SU-21-00002422 preuzmi


25.01.2022. godine Rješenje o usvajanju žalbe Br.: 065-0-SU-21-002422 od 26.01.2022. godine Nabava usluga čišćenja preuzmi


07.01.2022. godine Nabava uredskog materijala, Lot 1, Lot 2 i Lot 3 Br.: 065-0-SU-21-001376 preuzmi


23.12.2021. godine Nabava usluga dezinfekcije (COVID-19) Br.: 065-0-SU-21-002163 preuzmi


01.12.2021. godine Nabava molerskih (ličilačkih) radova II. br.: 065-0-SU-21-002162 preuzmi 


19.11.2021. godine Nabava računalne opreme br.: 065-0-SU-21-002060 preuzmi preuzmi


20.10.2021. godine Odluka o izboru : Nabava usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Općinskog suda u Sarajevu br.: 065-0-SU-21-001102 preuzmi


18.10.2021. godine Odluka o izboru: Nabava molerskih (ličilačkih) radova, br.: 065-0-SU-21-001844 preuzmi


21.09.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga servisiranja I  održavanja PPZ aparata 065-0-SU-21-000711 preuzmi


22.09.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga osiguranja vozila br.: 065-0-SU-21-000164 preuzmi


07.10.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga tiskanja br.: 065-0-SU-21-001240 preuzmi


08.10.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu Vodomaterijala br.: 065-0-SU-21-001241 preuzmi


29.04.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga DDD, broj: 065-0-SU-21-000456 preuzmi


05.04.2021. godine, Nabava usluga DDD (Rješenje po uloženoj žalbi na TD) Br: 065-0-SU-21-000456 preuzmi


22.03.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 065-0-SU-21-000163 Nabava usluga servisiranja vozila LOT 1 Hyundai preuzmi


09.03.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.: 065-0-SU-21-000163 Servisiranje službenih vozila za potrebe Općinskog suda u Sarajevu, LOT 2 i 3, preuzmi preuzmi


20.01.2021. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava uredskog materijala , LOT 1 Nabava uredskog papira broj: 065-0-SU-20-001461 preuzmi


18.12.2020. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 065-0-SU-20-002440 Nabava usluga dezinfekcije preuzmi


07.12.2020. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.: 065-0-SU-20-002186 Nabava sredstava za održavanje higijene preuzmi


30.10.2020. godine Nabava usluga Dezinfekcije Odluka o izboru broj: 065-0-SU-20-001921 preuzmi

 29.10.2020. godine Nabava uredskog materijala LOT 3 Sitni uredski materijal, Odluka o izboru broj: 065-0-SU-20-001461  preuzmi


13.10.2020. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava putničkih motornih vozila br.: 065-0-SU-20-001920 preuzmi

08.10.2020. godine Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču Licence za Microsoftov  softver br.: 065-0-SU-20-001306 preuzmi

02.10.2020. godine Odluka o obustavi postupka javne nabave Nabava usluga tiskanja preuzmi


25.09.2020. godine Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču Licence za Microsoftov softver br.: 065-0-SU-20-001306 preuzmi

25.09.2020. godine Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču Nabava usluga tiskanja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-SU-20-001195 preuzmi


14.09.2020. godine Nabava Licenci za Microsoftov softver za potrebe Općinskog suda u Sarajevu 065-0-SU-20-001306 preuzmi


14.09.2020. godine Nabava usluga tiskanja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu 065-0-SU-20-001195 preuzmi

________________________________

24.06.2020. godine Odluka o poništenju postupka javne nabave Br.: 065-0-SU-20-000693 Nabava licenci za Microsoftov softver  preuzmi

________________________________

05.06.2020. godine Odluka o obustavi postupka nabavke sredstava za održavanje higijene Br.: 065-0-SU-20-000694 preuzmi

________________________________

05.06.2020. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu sredstava za održavanje higijene Br.: 065-0-SU-20-000694 preuzmi

________________________________

11.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Održavanje računalne opreme broj: 065-0-SU-20-000198 preuzmi

________________________________

10.03.2020. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava usluga čišćenja preuzmi

______________________________________________________________________

03.03.2020. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava goriva preuzmi

________________________________________________

06.01.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

LOT 1 -Uredski papir preuzmi

LOT 2 - Toneri i imaging unit preuzmi

LOT 3 - Sitni uredski materijal preuzmi

________________________________

11.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava foto aparata preuzmi

________________________________

 

06.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava mobilnog i analognih telefonskih uređaja preuzmi

_________________________________

 

07.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava računarske opreme preuzmi

__________________________________

23.09.2019. - Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača - Nabava usluga tiskanja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu  preuzmi

______________________________ ___

13.09.2019. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabava usluga tiskanja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu preuzmi

_________________________________

13.09.2019. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za održavanje zgrade  preuzmi

____________________________________

09.07.2019. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - materijal za održavanje zgrade preuzmi

____________________________________

01.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1 - Usluge osiguranja vozila Preuzmi

__________________________________________

28.06.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - materijal za održavanje zgrade preuzmi

__________________________________________

05.06.2019. godine Odluka o dodjeli Okvirnog sporazuma Servisiranja vozila LOT 2 preuzmi

____________________________

05.06.2019. godine Odluka o poništenju postupka Servisiranje vozila LOT -1 preuzmi 

_____________________________________________

21.05.2019. godine Odluka o obustavi postupka LOT-1 Osiguranje vozila  preuzmi
____________________________________________  

07.05.2019. godine Odluka za dodjelu Okvirnog sporazuma LOT-2 Kolektivno osiguranje zaposlenika preuzmi
____________________________________________

07.05.2019. godine Odluka za dodjelu Okvirnog sporazuma LOT-1 Usluga osiguranja vozila preuzmi 

________________________________________________________ 

03.04.2019. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Nabava računarske i audio vizuelne opreme br: 065-0-SU-19-000538 preuzmi

________________________________________________________

21.12.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđeča: Nabava skenera dupleks br: 065-0-SU-18-002706 preuzmi

_________________________________________________________________

29.11.2018. godine Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba: Nabavka računarske opreme broj Br. 065-0-SU-18-002474 od 29.11.2018. godine preuzmi

________________________________________________________________

04.10.2018. godine Nabava uredskog materijala,LOT 1 preuzmi, LOT 2 preuzmi, i LOT 3 preuzmi br.: 065-0-SU-18-001399

_________________________________________________________________

05.09.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava servera (za virtualizaciju) br.: 065-0-SU-18-001767 preuzmi

__________________________________________________________________

 29.06.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđa br.: 065-0-SU-18-001200 Nabava usluga tiskanja preuzmi

__________________________________________________________________

10.05.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava tonera i imaging unita br.: 065-0-SU-18-000491 preuzmi

__________________________________________________________________

 12.04.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava usluga održavanja audiovizuelne opreme br.: 065-0-SU-18-000492  preuzmi

__________________________________________________________________

 02.02.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava goriva br.: 065-0-SU-18-000010 preuzmi

02.02.2018. godine Odluku o poništenju LOT 2 održavanje audiovizuelne opreme br.: 065-0-SU-18-000011 preuzmi

___________________________________________________________________

02.02.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, održavanje LOT 1 Računalne opreme br.: 065-0-SU-18-000011 preuzmi

___________________________________________________________________

 24.01.2018. godine Nabava sredstava za održavanje čistoće br.: 065-0-SU-18-000005 preuzmi

___________________________________________________________________

24.01.2018. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.: 065-0-SU-18-000001 Nabava računalne opreme preuzmi

___________________________________________________________________

04.01.2018. godine, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Nabava usluga čišćenja br.: 065-0-SU-17-002091 preuzmi

____________________________________________________________________

20.11.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava uredskog materijala br.: 065-0-SU-17-001678/A  preuzmi LOT 1 Uredski papir  LOT 3 Sitni uredski materijal preuzmi,

_________________________________________________________________

 17.11.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponđača br.: 065-0-SU-17-002176  Nabava metalnih ormara i polica preuzmi

__________________________________________________________________

30.10.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava uredskog materijala LOT 2 preuzmi

________________________________________________________________

07.07.2017. godine Odluka o obustavi postupka javne nabave-Nabava usluga osiguranja LOT 2 Zaposlenika br.: 065-0-SU-17-000550 preuzmi

_____________________________________________________________________

 04.07.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavu usluga tiskanja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu br.: 065-0-SU-17-001167 preuzmi

_____________________________________________________________________

04.07.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavu usluga osiguranja LOT 2 Zaposlenika br.: 065-0-SU-17-000 550 preuzmi

_____________________________________________________________________

22.06.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavu računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Sarajevu br.: 065-0-SU-17-001168  preuzmi

_____________________________________________________________________

 14.06.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 065-0-SU-17-001007 za Nabavu usluga servisiranja protupožarnih aparata i hidrantske mreže preuzmi

_____________________________________________________________________

12.05.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava Usluga osiguranja LOT 1 Vozila br.: 065-0-SU-17-000 550 preuzmi

_____________________________________________________________________

09.05.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava Materijala za tekuće održavanje zgrade br.: 065-0-SU-17-000 562 preuzmi

______________________________________________________________________

09.05.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava usluga

servisiranja službenih vozila LOT 2 br.: 065-0-SU-17-000 563 preuzmi

______________________________________________________________________

08.05.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Nabava usluga servisiranja službenih vozila LOT 1 br.: 065-0-SU-17-000563 preuzmi

______________________________________________________________________

20.04.2017. godine Odluka o poništenju postupka javne nabave Nabava Materijala za održavanje zgrade br.:065-0-SU-17-000 562 preuzmi

_______________________________________________________________________

13.04.2017. godine Odluka o obustavi Nabava usluga osiguranja LOT 1 Vozila br.: 065-0-SU-17-000 550 preuzmi

_______________________________________________________________________

10.04.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavu usluga osiguranja LOT 1 Vozila,  br.: 065-0-SU-17-000 550 preuzmi

_______________________________________________________________________

10.04.2017. godine Odluka o obustavi Nabava usluga čišćenja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu preuzmi

_______________________________________________________________________

27.03.2017. godine Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavu usluga čišćenja za potrebe Općinskog suda u Sarajevu br: 065-0-SU-16-002519  preuzmi Odluka ienje-nova 1.doc

______________________________________________________________________

17.03.2017. godine Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavu usluga čišćenja br: 065-0-SU-16-002519 od 23.01.2017. godine preuzmi

______________________________________________________________________

03.03.2017. godine Nabava goriva za potrebe Općinskog suda u Sarajevu br.:

065-0-SU-17-000216 preuzmi

______________________________________________________________________

20.02.2017. Odluka o izboru br.: 065-0-SU-17-000100 Sredstva za održavanje čistoće preuzmi

______________________________________________________________________

20.02.2017. Odluka o izboru br.: 065-0-SU-16-003274 Nabava uredskog materijala LOT 1 Uredski papir preuzmi

______________________________________________________________________

14.02.2017. Odluka o izboru br. 065-0-SU-16-00 3274 Nabava uredskog materijala, LOT 2 Toneri preuzmi  LOT 3 Sitni uredski materijal preuzmi

______________________________________________________________________

03.02.2017. Odluka o obustavi Nabave usluga čišćenja br.: 065-0-SU-16-00251 preuzmi

_____________________________________________________________________

24.01.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 065-0-SU-16-002519 Nabava usluga čišćenja preuzmi

_____________________________________________________________________

 04.01.2017. Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 065-0-SU-16-002519 od 04.01.2017. Nabava usluga čišćenja preuzmi

____________________________________________________________________

14.12.2016. Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu usluga Kolektivnog osiguranja zaposlenika Općinskog suda u Sarajevu preuzmi

____________________________________________________________________

20.11.2016. Odluka o obustavi Nabava usluga čišćenja preuzmi

___________________________________________________________________

07.11.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.: 065-0-SU-16-002630 za Nabavu računarske opreme LOT 1-Skener, LOT 2-Printeri i vanjski mrežni pohranitelj preuzmi  preuzmi

__________________________________________________________________

04.11.2016. Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za Nabavu usluga čišćenja br.:065-0-SU-16-002519  preuzmi

__________________________________________________________________

28.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Br. 065-0-SU-16-002627 Nabava usluga servisiranja i održavanja liftova preuzmi

__________________________________________________________________

 28.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.: 065-0-SU-16-002297 Nabava Tonera preuzmi

__________________________________________________________________

  27.09.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Usluge protuprovalno-požarno tehničke zaštite, Br.: 065-0-SU-16-002296 preuzmi

_________________________________________________________________

27.09.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : Usluge tiskanja, Br.:

065-0-SU-16-002156 preuzmi

____________________________________________________________________

22.06.2016. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga Održavanje klima uređaja Općinskog suda u Sarajevu preuzmi

________________________________________________________________

01.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Nabavku osluga osiguranje službenih vozila Općinskog suda u Sarajevu  preuzmi

__________________________________________________________

 11.05.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje aplikacije KODIFEL preuzmi

______________________________________________________________

26.04.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Materijala za tekuće održavanje zgrade LOT 2 preuzmi

______________________________________________________________

25.04.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Materijala za tekuće održavanja zgrade LOT 3 preuzmi

______________________________________________________________ 

25.04.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Materijala za tekuće održavanje zgrade LOT 1 preuzmi

________________________________________________________________

28.03.2016. g. Odluka o izboru najpoovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva preuzmi  ___________________________________________________________

21.03.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Održavanje računarske i uredske opreme, preuzmi
______________________________________________________________

11.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 preuzmi (41 Kb .)


11.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 preuzmi (40 Kb .)


11.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 preuzmi (39 Kb .)


11.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 4 preuzmi (40 Kb .)


08.12.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme  broj: 1299-7-1-53-3-13/15 preuzmi (100 Kb .)

____________________________________________________________

26.10.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga čišćenja službenih prostorija Općinskog suda u Sarajevu broj: 1299-1-2-45-3-12/15 preuzmi (98,5 Kb .)

____________________________________________________________

21.09.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije broj: 1299-7-2-42-3-10/15  preuzmi (128 Kb .)

____________________________________________________________

16.07.2015. g. Odluka o poništenju postupka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije broj: 065-0-SU-15-000969/3  Preuzmi (100 Kb .)

____________________________________________________________

16.07.2015. g. Odluka o obustavi postupka nabavke usluga štampe broj: 1299-1-2-36-3-9/15 Preuzmi

______________________________________________________________

06.07.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampe različitih obrazaca broj: 1299-1-2-36-3-9/15 preuzmi (98 Kb .)


29.05.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prenosnog printera i fotokopir aparata broj: 1299-7-1-32-3-8/15 preuzmi (99 Kb .)


26.05.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg za nabavku uslugausluga servisiranja protupožarnih aparata i hidrantske mreže broj: 1299-7-2-27-3-7/15 preuzmi (98 Kb .)


21.05.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg za nabavku usluga registracije i kasko osiguranja vozila broj: 1299-7-2-26-3-6/15 preuzmi (104 Kb .)


 29.04.2015.g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po žalbi za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije broj: 1299-7-2-18-3-5/15 preuzmi (150 Kb .)

22.04.2015 g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije broj: 1299-7-2-18-3-5/15 preuzmi (100 Kb .)


21.04.2015 g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fotokopir aparata broj: 1299-7-1-16-3-3/15 preuzmi (97 Kb .)


23.03.2015 g. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (gorivo i autokozmetika) 

broj 1299-7-1-13-3-2/15 preuzmi (55 Kb .)


09.03.2015 g. Odluka o poništenju postupka nabavke printera i fotokopir aparata

broj 1299-7-1-10-3-1/15 preuzmi (46 Kb .)


05.02.2015 g. Odluka o pokretanju postupka nabavke printera i fotokopir aparata

broj 065-0-SU-15-000361 preuzmi (975 Kb .)

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj

 

 

Konkursi

konkursanim

Bilteni suda

 

bilt24052021

Broj 32, Maj 2022.