.

U periodu od 15. jula do 09. avgusta 2019. godine, koliko je trajao kolektivni godišnji odmor, u Općinskom sudu u Sarajevu radilo je 23 sudija, dva stručna saradnika te 63 službenika, a koji su rješavali predmete i obavljali poslove koji ne trpe odlaganje i zbog kojih bi građani mogli da trpe određenu štetu. Kao i prethodnih godina, ostale sudije i uposlenici Općinskog suda u Sarajevu su u tom periodu koristili kolektivni godišnji odmor.

Analizom rezultata rada utvrđeno je da je tokom kolektivnog godišnjeg odmora tekuće godine u Zemljišnoknjižnom odjeljenju suda riješen  541 predmet, od čega 42 predmeta upisa hipoteke, a na zahtjev građana izdato je ukupno 6.902 uvjerenja ili Zk izvodaka. U Šalter sali ZK ureda su tokom odmora radila četiri referenta za fizička lica i jedan referent za prijem zahtjeva od strane notara, advokata i pravnih lica. Nisu zabilježene gužve i nije bilo žalbi na rad Ureda.

Kada je riječ o izdavanju uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka, dežurne službe suda su u periodu od 15. jula do 09. avgusta izdale 1.331 uvjerenje.

Na Parničnom odjeljenju su tokom odmora urađeni svi predmeti koji se odnose na određivanja mjere osiguranja, a kojih je bilo devet. Sudije su postupile po urgencijama u šest predmeta, riješile četiri hitna vanparnična predmeta te učestvovale u ukupno sedam krivičnih vijeća. Radno odjeljenjetokom kolektivnog godišnjeg nije imalo urgencija, a takođe nije zaprimilo niti jednu mjeru osiguranja koja se tiče oblasti radnog prava. Na Izvršnom odjeljenju je dežuralo dvoje sudija koji su tokom cijelog odmora primali stranke radi preuzimanja pismena i dobivanja informacija o predmetima. Određeni broj urgencija je bilo upućeno Službi sudskih izvršitelja, a izvršeno je oko 400 apostille ovjera. Nisu evidentirani predmeti koji su se odnosili na provođenje mjera osiguranja.

Na Prekršajnom odjeljenju sudije su tokom dežure uradile 21 rješenje hitne prirode te sedam hitnih naredbi. Nije bilo podnesaka niti urgencija po kojima nije postupljeno.

U Odjeljenju registra za upis pravnih subjekata tokom izvještajnog perioda su dežurale dvije sude po 15 dana, a zaprimljeno je oko 312 novih predmeta, 120 je odmah riješeno. Sudije su postupile po 34 urgencije i ti predmeti su riješeni u najkraćem mogućem roku.

Na Privrednom odjeljenju radilo je dvoje sudija po dvije sedmice. Prema izvještaju navedenih sudija, zaprimljen je samo jedan prijedlog privremene mjere osiguranja sa prijedlogom mjere osiguranje i po istom je postupljeno. Drugih zahtjeva na ovom odjeljenju nije bilo.

U periodu od 12.07. do 12.08.2019. godine na Krivičnom odjeljenju zaprimljena su 482 predmeta, od kojih je 333 predmeta dodijeljeno dežurnim sudijama u rad (253 Kpp, 21 Kps, 48 Kv, šest K te pet maloljetničkih predmeta). U 48 predmeta je bilo potrebno postupati u vijeću te su u istima, kao članovi vijeća, bile uključene dežurne sudije Prekršajnog i Parničnog odjeljenja. Izvršeni su redovni obilasci Pritvorske jedinice KPZ Sarajevo, kao i hitni premještaji pritvorenika.

Tokom kolektivnog godišnjeg odmora sudije Vanparničnog i Porodičnog odjeljenja nisu radile, a ove vrste predmeta rješavale su sudije Parničnog odjeljenja, dok Odjeljenje za sporove male vrijednosti – Ilidža te Odjeljenje za rješavanje po vjerodostojnoj ispravi – Grbavica, nisu radila prve tri sedmice kolektivnog godišnjeg odmora.

Nakon proteka kolektivnog godišnjeg odmora, izvršena je detaljna analiza rada suda na temelju koje je na Kolegiju predsjednice suda održanom 20.08.2019. godine, zaključeno da je organizacija rada suda u vrijeme odmora, kao i broj sudija i uposlenika koji su radili u tom periodu, bila optimalna te da je sud sa ovim kapacitetima u cjelosti zadovoljio potrebe građana za uslugama suda te potrebe postupanja po hitnim predmetima. Na Kolegiju je konstatovano da ove godine nije zaprimljena niti jedna pritužba fizičkog ili pravnog lica na rad suda, postupljeno je po svim urgencijama, a svi predmeti hitne prirode su riješeni odmah.  

Inače, odluka suda da organizuje godišnji odmor na ovaj način temelji se na preporuci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz 2009. godine. Tokom prethodnih godina uspostavljena praksa kolektivnog godišnjeg odmora je preispitivana u više navrata. Nakon svakog odmora rađene su detaljne analize rada suda za vrijeme odmora te analize pritužbi građana, notara i advokata. Menadžment suda je ova pitanja razmatrao na svim godišnjim sastancima sa Notarskom i Advokatskom komorom te se iz godine u godinu praksa mijenjala na način da se vremenom, u određenim odjeljenjima, povećavao broj dežurnih sudija i uposlenika, dok se u drugim smanjivao, a sve sa ciljem da se građanima osiguran nesmetan pristup sudu.

Konačno, na osnovu analiza rezultata rada suda u kojem je zaposlen 131 nosilac pravosudne funkcije i oko 400 uposlenikautvrđeno je da je praksa održavanja kolektivnog godišnjeg odmora potpuno opravdana, da sud na ovaj način postiže bolje rezultate rada, da se predmeti rješavaju brže i efikasnije kada većina sudija, asistenti, upisničari i drugi uposlenici suda u istom terminu, organizovano, koriste četiri sedmice godišnjeg odmora.  

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj