.

Dana 21.10.2019. godine, Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu,  održala je redovni godišnji sastanak sa predstavnicima Advokatske/odvjetničke komore FBiH. Sastanak je održan s ciljem razmjene informacija u svrhu poboljšanja efikasnosti rada suda te iznalaženja zajedničkih rješenja za probleme sa kojima se advokati, odnosno sudije, suočavaju u radu.

Ispred Općinskog suda u Sarajevu sastanku su, osim predsjednice, prisustvovali i Ekrem Tošić, šef Zk ureda, Naida Tabaković, predsjednica Parničnog odjeljenja, Sanela Butigan, sudija te Radmila Džajić, sudija Odjeljenja registra za upis pravnih subjekata

 

Na samom početku predsjednica Jovanović je učesnike informisala o rezultatima rada suda uz napomenu da sud ima velikih problema zbog trinaest upražnjenih referata nosilaca pravosudnih funkcija, a na čiji se izbor, u većini slučajeva, čeka preko godinu dana. “Ukoliko se uzmu u obzir porodiljska odsustva te dugotrajna bolovanja sudija, sud u ovom trenutku ima 18 upražnjenih referata, a što se mora negativno odraziti kako na kvalitet tako i na efikasnost rada suda“ rekla je predsjednica Jovanović. Dodala je da se više puta urgencijom obraćala Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH po pitanju imenovanja sudija, ali da to nije dalo nikakav rezultat. U vezi sa navedenim, predsjednica je zatražila od advokata da imaju razumijevanja kada je riječ o zakazivanju ročišta jer su pojedina odjeljenja zbog nedostatka sudija preopterećena.  

 

Predstavnici Advokatske komore FBiH su se zahvalili predsjednici suda na prijemu. Oni su istakli da nemaju primjedbi na rad suda, odnosno sudija, na dužinu trajanja sudskih postupaka kao ni na rokove u kojima se sudske odluke donose jer se iste uglavnom donose u zakonskim rokovima.    

 

Adnan Biser, zamjenik predsjednika Upravnog odbora AK FBiH, istakao je da je i za advokate i za sudije jako bitno ujednačavanje sudske prakse i zauzimanje zajedničkih stavova sudija o spornim pravnim pitanjima. Stranke ne smiju biti pravno nesigurne niti ugrožene jer i za sud, kao i za svakog advokata, bitno je donošenje pravedne sudske odluke. S tim u vezi, predsjednica Jovanović je pojasnila da ovaj sud već nekoliko godina praktikuje redovne sastanke odjeljenja u svrhu razmjene mišljenja i ujednačavanja sudske prakse te sastanke sa sudovima višeg stepena. Predsjednica je pozvala prisutne da je odmah obavijeste ukoliko se u praksi pokaže da iz ovog suda izlaze različite odluke po istom činjeničnom i pravnom osnovu. 

 

U ime Advokaske komore FBiH (AK FBiH) sastanku su, pored Adnana Bisera,  prisustvovali i advokat Rusmir Karkin, predsjednik Upravnog odbora RAK Sarajevo, Bekir Gavrankapetanović, član Upravnog odbora AKFBiH te Edina Jahić, advokatica iz Sarajeva. 

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj