.

U cilju bržeg prijema i rješavanja zahtjeva stranaka te smanjenja gužvi u šalter-sali Zemljišnoknjižnog ureda, od 03. juna 2019. godine na pet šaltera će se postupati samo po zahtjevima fizičkih lica, dok će u šaler-sali Općinskog suda u Sarajevu (ulaz iz ul. Šenoina br. 1), radi  rasterećenja šalter sale Zk ureda, biti otvorena dva šaltera koja su namijenjena isključivo za postupanje po zahtjevima pravnih lica, advokata i notara. 

Na ovaj način će građanima Kantona Sarajevo biti pružene kvalitetnije usluge.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj