.

Shodno članu 9. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju kojim je propisano da predsjednici viših sudova, prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje, održavaju sastanke s predsjednicima nižestepenih sudova u okviru svoje nadležnosti, Općinski sud u Sarajevu posjetio je 20.12.2022. godine Vladimir Špoljarić, predsjednik Kantonalnog sud u Sarajevu.Na sastanku koji je održan u Kabinetu Damira Batotića, predsjednika Općinskog suda u Sarajevu, predstavljen je izvještaj o radu ovog suda za 11 mjeseci 2022. godine, kao i realizacija planova rješavanja starih predmeta.
Predstavljen je i podatak o broju koruptivnih predmeta koji se vode na ovome sudu te efikasnost rješavanja predmeta iz oblasti koruptivnih krivičnih djela.

Posebna pažnja posvećena je analizi procentualne realizacije kvaliteta sudskih odluka  kao i najčešći razlozi ukidanja i preinačavanja odluka ovog suda od strane Kantonalnog suda u Sarajevu .

 

kantonalni2644

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj