.

U Strateškom planu Općinskog suda u Sarajevu za period 2021.-2023. godina, jedan od ciljeva svakako je i stalna edukacija uposlenika suda, a radi stručnog osposobljavanja te stvaranja kvalitetnijeg kadra.

S tim u vezi  06.12.2022. godine u Kabinetu predsjednika suda održan je sastanak na temu edukacije uposlenika, a u sklopu USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije.

Osim Damira Batotića, predsjednika suda, sudije Denisa Kurtovića, predsjednika Krivičnog odjeljenja i Mirzeta Sudžuke, šefa Sektora sudske uprave, sastanku su prisustvovale i Sanela Gorušanović Butigan, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH te Biljana Potparić Lipa,  direktorica USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije.

 

USAID2644

 

Na sastanku je, između ostalog, dogovoreno da u narednom periodu, a u sklopu komponente I Projekta (korupcija visokog profila) bude organizovana specijalistička obuka sudija Krivičnog odjeljenja na temu procesuiranja predmeta visoke i srednje korupcije. Predsjednik je istakao da bi vrlo korisno bilo organizovati i obuku sudija za prethodno saslušanje.

U sklopu II komponente Projekta (sprečavanje korupcije u pravosuđu), za državne službenike i namještenike suda dogovorena je obuka na temu etičkog kodeksa i integriteta.

Predsjednik Batotić se na kraju sastanka zahvalio  direktorici  na nesebičnoj podršci koju USAID pruža ovome sudu u sklopu navedenog Projekta.

 DBAtotic205

Poštovane/i,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Sarajevu. Naš osnovni zadatak je dosljedno sprovođenje principa zakonitosti i ustavnosti te neovisno i transparentno postupanje u svim sudskim postupcima.
Cilj nam je da učesnicima u postupcima koji se provode pred ovim sudom omogućimo kvalitetnu i blagovremenu pravnu zaštitu uz poštivanje principa jednakosti svih pred zakonom kao i uspostavljanje povjerenja građana u objektivno i nepristrasno postupanje sudija u svim predmetima.
Iskreno se nadamo da ćete na našoj web stranici pronaći potrebne informacije, a informacije koje se ne nalaze na istoj, dobiti putem naših telefonskih linija.
Vaša mišljenja, prijedloge i sugestije o web stranici možete dostaviti putem emaila info@oss.ba

S poštovanjem,
Damir Batotić

 

 

 

 

 

stecaj